010-26 80 123 (ma t/m vr 9:00 - 19:00 / za 10:30 - 16:00)

Login

Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Verantwoord lenen
Een mini lening van Cashper kan een goede uitkomst bieden als u op korte termijn behoefte heeft aan extra geld. Belangrijk is om uzelf af
te vragen of de mini lening binnen uw budget past. Kunt u de mini lening terugbetalen wanneer uw salaris binnenkomt en heeft u dan nog
voldoende geld beschikbaar tot uw volgende salaris weer volgt? Alleen dan is de keuze verantwoord en weloverwogen. U dient zich te
realiseren, dat er extra kosten in rekening gebracht zullen worden, indien u de mini lening niet tijdig terugbetaalt. Voor meer informatie,
zie algemene voorwaarden Krediet en algemene voorwaarden Aanvullende Diensten.

Leen- en kostenoverzicht

LeenbedragLooptijdTerugbetalenJKP*Rente
€ 100 15 dagen € 100,58 15% € 0,58
€ 100 30 dagen € 101,17 15% € 1,17
€ 200 15 dagen € 201,17 15% € 1,17
€ 200 30 dagen € 202,33 15% € 2,33
€ 300 30 dagen € 303,50 15% € 3,50
€ 400 30 dagen € 404,67 15% € 4,67
€ 500 30 dagen € 505,83 15% € 5,83
€ 600 30 dagen € 607,00 15% € 7,00

De gevolgen van niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling zal Cashper een aanmaning sturen met een betalingstermijn van
14 dagen. Cashper rekent hier geen extra kosten voor. Blijft de betaling alsnog uit, dan
zullen wij nog tweemaal een aanmaning sturen met een betalingstermijn van 10 dagen.
Indien u als klant vrijwillig gebruik heeft gemaakt van betaalde Aanvullende Diensten, brengt Cashper voor de 2e aanmaning €25 kosten in rekening en voor de 3e aanmaning €15 kosten. Met ingang van de vervaldag van de overeengekomen betaaldatum bent u
te allen tijde vertragingsrente, gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Cashper zal uw mini lening niet automatisch verlengen. U bent verplicht uw openstaande mini lening terug te betalen. Cashper is bevoegd het Kredietinformatiebureau te informeren over de betalingsachterstand. Bij een uitblijvende betaling kunnen er extra incassokosten volgen.

*bij Cashper bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage 15%

Copyright © 2013 Privacy Statement Disclaimer